Sveriges största forskningsprojekt är också det mest välfinansierade. Staten har gett det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (betyder livskraftiga städer) vid KTH en miljard för att experimentera med lösningar som kan leda till att svenska städer är hållbara och klimatneutrala 2030. En majoritet av svenskarna bor redan i städer och den delen kommer dessutom att öka.

Jätteprogrammet är nästan okänt i Sverige men har hyllats av EU-kommissionen som förebild för EUs nästa forsningssatsning Horizon Europé med en budget på 100 miljarder Euro. Förra veckan utsågs Viable Cities ordförande Allan Larsson (japp, den gamle finansministern) till vice ordförande i en grupp som utformar jätteprojektet vilket berodde på hur impade kommisionen är av Viable Cities sätt att strukturera innovation.

Nu gör Viable Cities något inget forskningsprogram gjort förut. Man tillsätter en Chief Storyteller och slår fast att storytelling kommer göra forskningen effektivare och att målen kan nås fortare genom att levandegöra målen så vanligt folk förstår. Storytelling är helt avgörande för att gå från ord till handling.

Toppjobbet går till Per Grankvist, välkänd hållbarhetsexpert och hyllad folkbildare. Han har blivit känd för sin förmåga att förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv, och hans bok om hållbarhet ingår i kurslitteraturen på alla universitetskurser sedan många år tillbaka.

Förra året utsågs han till årets superkommunikatör inom media. Det är hans jobb att göra framtiden begriplig och attraktiv, med forskningsmiljarden som bas, och därigenom få ännu fler att bli engagerade för en bättre framtid.

 

 

Om Superturken<3JoLof

Vi är två bolag under samma tak som antar projekt där mångfald, hållbarhet och en lyhördhet för klienters visioner är bärande.
superturken.se


Bifogade filer

 PM_Storytelling.pdf


Kontakt


Elcim Yilmaz

Founder & Igniter

elcim@superturken.se

+46 (0)733-41 41 80

Johanna Löf

Strategic Communication Wizard

johanna@jolof.se

+46 (0)765-40 17 33