Den enorma outnyttjade potentialen i den nordiska startup ekosystemet visar att nordiska startups med endast manliga grundare får 92,9% av tillgängligt kapital - ny rapport visar hur ett skifte kan påskyndas.

Förändringen kring vem/vilka som får tillgång till externt kapital för att bygga bolag har de senaste åren rört sig i en takt som närmast kan beskrivas som myrsteg. Nya data påvisar dock en tydlig korrelation mellan vem som får investering och vem som tar beslut om huruvida en investering ska göras. Rapporten är framtagen av  Unconventional Ventures, i samarbete med partners. 

"Denna data visar tydligt att ju fler kvinnor som har makt att ta beslut om vem det ska investeras i - desto fler kvinnliga entreprenörer investeras det i. Något som hittills mest varit en känsla och teori men tack vare denna rapport kan bevisa. Med den här insikten har vi nu fantastiska möjligheter att öka takten mot en mer jämlik fördelning av kapitalet", säger Nora Bavey, Partner på Unconventional Ventures.

Rapporten visar tydligt att kvinnor som är entreprenörer får en bråkdel av det totala riskkapitalet och per investering som görs från serie A rundor och framåt får de endast 36 öre för varje, i män investerad, krona. De måste även i snitt lägga en månad längre på att resa varje kapitalrunda. Samtidigt genererar de 45 procent mer i intäkter än sina manliga jämlikar. Under 2019 så gick 1,3% av riskkapitalet till team med endast kvinnliga grundare, 5,8% investerades i mixade grundarteam - resterande 92,9% fick team med  uteslutande manliga grundare.

”Även om man kan bli nedslagen av vad dessa siffror och vad rapporten visar så är det samtidigt en otroligt stor investeringsmöjlighet i de Nordiska länderna. Vi vet att mångfald och intersektionalitet överlägset bevisar affärsnyttan i alla aspekter av näringslivet och detta är även fallet i Nordens tech arena. Vi är några få aktörer som under en ansenlig tid arbetat hårt med  detta och med rapportens siffror i ryggen vill vi uppmana mer traditionella och institutionella aktörer; som verkligen har makt att göra skillnad att vilja vara med i att möjliggöra potentialen som är nästan helt outtnjyttad”, säger Thea Messel, Founding and managing partner på Unconventional Ventures. 

Utdrag från rapporten visar här i procent hur stor del av den totala summan från respektive instans som investeras i kvinnliga grundarteam:

Government/Non-profit     6,90%
Crowdfunding            5,85%
Family Offices            5,45%

”Rapporten visar tydligt att mycket arbete kvarstår och att vår självbild som jämställda fortfarande inte är helt överensstämmande med verkligheten inom investeringar och startup världen. Samtidigt ser vi att fler och fler kvinnor hamnar i ledande positioner vilka gynnar utveckligen. Vi ser även att investeringar i kvinnliga grundare inte handlar om välgörenhet utan istället är ett sunt affärsbeslut. Startups är en del i att säkra vår framtida välfärd och det är vår skyldighet att se till att det då byggs tjänster och produkter av och för hela vårt samhälle - med lika medel”, säger Nora Bavey. 

 

Metod: Denna rapport, som baseras på data från Dealroom, inkluderas 1733 av de 8000+ Nordiska startups som grundats under eller efter år 2010 och som mellan 2016-2020 har rest externt kapital till ett värde av minst €0.2M. För året 2020 har endast det första halvåret inkluderats. Rundor baserade på t.ex konvertibler eller skulder har uteslutits, så har även förvärv och börsintroduktioner. Bolagen är indelade i tre kategorier, vilka baseras på kompositionen av kön i grundarteamet; endast män, endast kvinnor och mixade team. I dagsläget delar Dealroom endast in grundare i binära könsgrupper, inom kort kommer detta att utvidgas för en mer rättvisande rapportering. Avsändare av rapporten är x    

Följ presentationen av rapporten här: LÄNK TILL EVENTBRITE

Länk till sammanfattning av rapporten: https://we.tl/t-TSS4gofl4I

 

För mer information kontakta:

elcim@superturken.se

0733-414180

 

 

Om Unconventional Ventures
Unconventional Ventures är ett nordiskt investmentbolag med investeringsfokus på purpose driven och skalbara teknikbolag, grundade av underrepresenterade grundare såsom : kvinnor, LGBTQ & POC. www.unconventional.vc


Ett förstärkt nätverk från två olika infallsvinklar. Vi ser människan, innehållet, idéerna och därigenom gör vi affärerna.


Kontakt


Elcim Yilmaz

Founder & Igniter

elcim@superturken.se

+46 (0)733-41 41 80

Johanna Löf

Strategic Communication Wizard

johanna@jolof.se

+46 (0)765-40 17 33